TTP - Account TTP - Bank SEPA
Relatiebeheer & Concertmanagement TTP - Artsal
Download brochures Bestel software

To the Point - Artsal


Hét salarisprogramma voor de podiumkunsten

ArtSal is een toegesneden salarisprogramma voor podiumkunstinstellingen. ArtSal is speciaal ontwikkeld voor een efficiënte verwerking in eigen beheer van de honoraria van op projectbasis gecontracteerde artiesten.

Om te voorzien in de speciale wensen en eisen bij het verlonen van artiesten die werken op contractbasis, is door To the Point Software in nauwe samenwerking met een aantal podiumkunstinstellingen het programma ArtSal ontwikkeld. Het programma is sinds 1996 in gebruik en inmiddels worden de salarisverwerkingen van artiesten van vele grote en kleinere podiumkunstinstellingen met behulp van ArtSal uitgevoerd.Artsal
Screenshot van het openingsscherm

Salarisverwerking in eigen beheer

Het programma biedt u de mogelijkheid in eigen beheer op elk gewenst tijdstip de salarisverwerking uit te voeren. Het programma is ingericht op een verwerking van de artiestenhonoraria per project. Dit maakt dat artiesten direct na een project kunnen worden verloond en uitbetaald. De module Bank waarmee u electronische betaalbestanden kunt aanmaken, helpt bij deze snelle afhandeling.
Het per project verwerken van de artiestenhonoraria zorgt er tevens voor dat u de journaalposten ook per project in de boekhouding kunt verwerken, wat de financiële verantwoording per project vereenvoudigt.
Verwerking in eigen beheer betekent ook: het hele jaar door over uw eigen gegevens beschikken, zodat u altijd up-to-date overzichten af kunt drukken.

Gebruiksvriendelijk

ArtSal heeft overzichtelijke schermen en heldere aanwijzingen die zorgen dat u snel uw weg zult vinden in het programma. Is u desondanks toch iets niet duidelijk dan kunnen de ingebouwde help-teksten of de handleiding uitkomst bieden. Daarnaast kunt u een beroep doen op telefonische ondersteuning.

Specifieke wensen

Heeft u als gebruiker specifieke wensen dan kunnen deze, zolang ze niet strijdig zijn met de wensen van de huidige gebruikers, aan de programmatuur worden toegevoegd.

Wet- en regelgeving

ArtSal wordt doorlopend aangepast aan de meest actuele wet- en regelgeving. Regelmatig onvangt u een nieuwe versie van ArtSal, waarin de wettelijke aanpassingen en eventueel door gebruikers gewenste uitbreidingen zijn verwerkt.

Voorstellingsgegevens

Wat de artiesten betreft kunt u zich beperken tot de invoer van totalen honoraria en vergoedingen per project. U kunt echter ook alle gegevens per voorstelling ingeven zoals de datum en de plaats van de voorstelling, het honorarium op basis van een tariefsysteem en de vergoedingen. In het laatste geval wordt er, naast de loonstrook, ook een voorstellingenoverzicht afgedrukt, die met de loonstrook kan worden meegezonden.

Elektronische loonaangiftes

Het aanleveren van de jaargegevens aan de Belastingdienst en uitvoeringsinstelling kan via elektronische weg plaatsvinden, wat een grote tijdbesparing oplevert.

De module Bank

Met de optionele module Bank kunt u de uitbetaling van de netto salarissen van een of meerdere verwerkingen elektronisch verrichten. Indien gewenst kunt u nog handmatig betaalopdrachten toevoegen. Er wordt vervolgens door deze module een betaalbestand (ClieOp03-formaat) aangemaakt dat door alle electronische bankierprogramma's kan worden ingelezen.

Beheer- en herstelmogelijkheden

Eenmaal verwerkte gegevens worden afgesloten om ze te beveiligen tegen latere ongewenste aanpassingen. Daarna kan met een terugwerkende kracht een eerdere verwerking worden gecorrigeerd. De aanmaakdata en de wijzigingsdata van de records worden opgeslagen en zodoende kan daarop worden gezocht.

Importeren en exporteren

Het programma biedt de mogelijkheid om gegevens die vanuit een ander programma zijn aangemaakt te importeren. Zitten bijvoorbeeld uw gegevens m.b.t. honoraria en vergoedingen gegevens in een MS Excel-bestand dan kan eenvoudig een elektronische koppeling met ArtSal worden gerealiseerd. Ook kunnen vrijwel alle gegevens worden geëxporteerd, zodat u ze kunt gebruiken voor het maken van overzichten in bijvoorbeeld MS Excel en MS Word.

Netwerkversie

Het programma is verkrijgbaar in een stand-alone versie en in een netwerkversie.
In de netwerkversie kunnen aan de verschillende medewerkers drie soorten autorisatie-niveau's worden toegekend, te weten Beheer, Muteren of Raadplegen. Verder kunnen bepaalde procedures slechts door één medewerker tegelijkertijd worden uitgevoerd. Deze ingebouwde beveiligingen maken een foutloze verwerking, ook indien met meerdere medewerkers in het programma wordt gewerkt, mogelijk.

Installatie en training

ArtSal kan door uzelf worden geïnstalleerd. Ook kunt u zich het programma met behulp van de handleiding eigen maken. Een training van een halve dag is echter aan te raden.
Daarnaast kunt u een beroep doen op telefonische ondersteuning.


Terug naar boven

Algemene kenmerken

 • Wachtwoordbeveiliging met aan te passen wachtwoorden
 • Opgave van positieve en negatieve bedragen
 • Algemene of specifieke opmerkingen op de loonstrook
 • Zoeken met meervoudige zoekopdrachten
 • Werkend onder Windows en MacOSX

Terug naar boven

Versies

 • Versie werkend onder FileMaker Pro en FileMaker Server.

Service

 • Handleiding
 • Telefonische technische ondersteuning
 • Nieuwe versies op basis van regelgeving

Systeemvereisten

 • FileMaker Pro 7.0 of hoger
 • Windows XP Professional, Home (SP2)
 • Windows Vista Ultimate, Business, Home
 • MacOSX 10.4.8 of hoger

Downloaden

Demonstratie en bestellen

Neem voor een demonstratie van Artsal, of om het programma te bestellen, contact op met To the Point Software via 023-5440804 / 06-51541038 / info@tothepoint.nl.


Terug naar boven